Fyzikální Experimenty ATraktivně

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje soutěž o nejlepší fyzikální experiment pro studentské týmy i jednotlivce ze středních a základních škol s názvem Matfyz FEAT. Jejím cílem je jednak vytvořit prostor pro uplatnění kreativity mladých zájemkyň a zájemců o fyziku, jednak v rámci finálového setkání předávat nejlepší nápady a vzájemně se inspirovat. Skvělé nápady mají vždy podporu Matfyzu a mají potenciál pozitivně ovlivnit výuku i na dalších školách!

Soutěž má dvě kola. V prvním si soutěžící vyzkouší, jak se píše projektová žádost. Finanční podporu Matfyzu totiž získají jen ty nejlépe napsané projekty. Hned na začátku si tak otestujete, jak přesně a přehledně dokážete formulovat vlastní nápady a myšlenky, aby je z textu pochopili i další. Podobně to dělají i skuteční vědci. Umět sdělit své myšlenky a zároveň se dokázat přesně zeptat na neznámé věci je totiž jedním ze základních předpokladů úspěchu nejen ve vědě, ale i v životě.

Projekty, které nám zašlete přes webový formulář do 19. června 2023, vyhodnotí odborná komise. Ta ve svém rozhodování zohlední nejen míru originality nápadu, tedy jak zajímavý pokus navrhujete nebo jak inovativní je jeho realizace, ale také formální stránku žádosti, tedy způsob, jakým je napsána. Jde o to, zda vaše věty budou smyslupné... A to je určitě výzva.

Nejlepší projekty postupují do druhého kola. V něm je rozhodující, zda dokážete skutečně vytvořit to, co jste v projektu navrhli. Od Matfyzu na to dostanete až 10 000 Kč a čas od září do listopadu, kdy proběhne finále. Ve finále se setkáte s dalšími týmy i jednotlivci a představíte jim výsledky své práce. Pak už je to na porotě, která rozhodne o tom, kdo byl nejlepší. Na vítěze čekají skutečně hodnotné věcné ceny ve třech kategoriích: Cena pro mladé řešitele (do 15 let), Cena Matfyz FEAT (vítěz) a Cena poroty.

Díky Matfyz FEAT se však především dozvíte něco o sobě. Zjistíte, jak dobré nápady máte, jak o nich dokážete přesvědčit druhé, zda je dokážete realizovat a ke všemu ještě veřejně prezentovat. Hodně lidí o sobě takové věci nechce vědět, my ale víme, že zrovna vy jste zvědaví...

Kontakt:

RNDr. Naďa Žaludová
nada.zaludova@matfyz.cuni.cz
tel.: +420 951 551 663

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Soutěž Matfyz FEAT

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208