Přihláška

Finančně může být podpořena výroba zajímavých (a zároveň snadno realizovatelných) fyzikálních experimentů z fyziky či pomůcek, které poslouží k demonstraci fyzikálních jevů pro potřeby výuky fyziky na ZŠ, SŠ či v zájmových kroužcích zaměřených na fyziku či techniku. Každý projekt může požadovat finanční podporu od MFF UK do výše 10 tis. Kč včetně DPH na nákup potřebného materiálu či související služby (např. 3D tisk). O finanční podpoře konkrétního projektu rozhodne odborná komise do konce června 2023 na základě zaslané projektové přihlášky. Pokud bude projekt vybrán k financování, předpokládá se jeho technická realizace do listopadu 2023, kdy proběhne finálové kolo na MFF UK.

Návrhy projektu je nutno podat elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Prosíme, aby účastníci věnovali vyplňování formuláře zvýšenou pozornost, zejména v rubrikách s kontaktními údaji.

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Soutěž Matfyz FEAT

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208