Statut, výbor a porota

Statut soutěže

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje a odborně garantuje soutěž s názvem Matfyz FEAT - Fyzikální Experimenty ATraktivně. Cílem je vytvořit prostor pro uplatnění kreativity mladých zájemkyň a zájemců o fyziku z řad studentů SŠ a ZŠ, ať už jednotlivců nebo týmů. Soutěžící v prvním kole (do června) podávají projektové návrhy zajímavých a přitom jednoduše realizovatelných experimentů (demonstrace fyzikálního jevu apod.) a ve druhém kole (do listopadu) vybraní finalisté navržený projekt vytvářejí s finanční podporou MFF UK. O vítězi rozhodne odborná porota na základě prezentace projektu ve finálovém setkání na MFF UK. Nejlepší experimenty či demonstrace s využitím jednoduchých a přitom důmyslných prostředků se mohou následně uplatnit ve větší míře také ve výuce na SŠ a ZŠ nebo v různých zájmových kroužcích, přinejmenším jako inspirace.

Podávání projektových návrhů se uzavírá 19. června 2023. Následnou finanční podporu získá výroba a realizace zajímavých experimentů komisionálně vybraných na základě zaslaných projektových návrhů. Každý soutěžní projekt může požadovat podporu maximálně do výše 10 tis. Kč včetně DPH na nákup drobného spotřebního materiálu či případné související služby (např. výroba složitějších součástí na zakázku, 3D tisk apod.). Do konce června 2023 budou komisionálně vybrány finálové projekty, které tuto podporu obdrží tak, aby jejich realizace mohla začít v září 2023. 

Projekty je možné podat výhradně prostřednictvím webového formuláře pod záložkou Přihláška. Vybraní účastníci Matfyz FEAT budou prezentovat své výsledky na MFF UK v rámci finále, které proběhne v listopadu 2023. Odborná porota na základě prezentací rozhodne o vítězi celé soutěže. Finalisté mohou získat ocenění ve třech kategoriích: Cena pro mladé řešitele (do 15 let), Cena Matfyz FEAT (vítěz) a Cena poroty. Výherci obdrží hodnotné věcné ceny.

Výbor

Zajišťuje organizaci soutěže, přijímá přihlášky, odpovídá na vaše dotazy.

RNDr. Naďa Žaludová
administrativní záležitosti
Email: nada.zaludova@matfyz.cuni.cz
Tel: +420 951 551 663

RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
organizační vedoucí akce
Email: tomas.kekule@matfyz.cuni.cz
Tel.: +420 951 551 453

doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
proděkan pro PRopagaci
Email: michal.zak@matfyz.cuni.cz
Tel.: +420 951 552 958

doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
odborný garant Matfyz FEAT
Email: pavel.svoboda@matfyz.cuni.cz
Tel.: +420 951 551 227

Mgr. Luboš Veverka
Oddělení propagace a mediální komunikace
Email: lubos.veverka@matfyz.cuni.cz
Tel.: +420 951 551 660

Porota

Odborná porota na základě prezentací rozhodne o vítězi celé soutěže.

Předpokládané složení odborné poroty:

  • doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. (předseda)
  • prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (proděkan pro fyzikální sekci)
  • RNDr. Dana Mandíková, CSc.
  • doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
  • doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Soutěž Matfyz FEAT

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208